torek, 22. januar 2013

FOTELJ iz hrastovega soda - SODKO


Izdelati sod je umetnost. Kot mlad fantič sem sprva opazoval očeta pri izdelavi sodov. Pravilno je znal izbrati les – hrast. Vsaka deščica – doga je bila prijeta in premaknjena večkrat. Ob sebi je imel skromna orodja a vseeno mu je vsakič ratal prekrasen sod. Kasneje sem mu tudi pomagal, a sem smel delati le lažja dela.
Od takrat naprej mi je les ostal v duši kot nekaj, kar da narava in kar lahko nastane nekaj naravnega. Sod, kad, lojek, pipa, mlin, preša… to je nekaj izdelkov za vinarstvo.
Zaradi vinarskega napredka shranjevanja vin v nerjavečih sodih, veliko ljudi stvarstva narave in človeka – sod, zavržejo. A to se da še lepo izkoristiti in dele oživiti.
Uživajte ob gledanju umetnin iz hrastovih sodov…Barrel making is an art. As a young boy I used to watch my father making them. You have to choose wood carefully, usually oak wood. Every little board – stave was touched and changed many times. He had very modest tools to work with but the barrels he made were always beautiful. While I grew older I used to help him, but only with easier jobs.
Since then wood stayed in my soul as something that nature gives you and you produce it to something very primal. For example products for winemaking: barrel, tub, pipe, mill, wine press...
Winemaking is developing everyday and today the wine is stored in stainless barrels which leads to throwing away wooden barrels. But they can be still reused and revived.
Enjoy whatching product from barrels.